preloder
Renowacja Komisariatu Policji
TYP ZABUDOWY: Użyteczność publiczna
LOKALIZACJA: Zastrzeżona
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: Zastrzeżona
ROK: 2015
ZESPÓŁ: GDA
Wielobranżowa dokumentacja obejmująca remont Komisariatu Policji w Gdańsku Oliwie.
Projekt obejmował branżę elektryczną, teletechniczną, konstrukcyjną i architektoniczną.
Budynek leży w strefie objętej ochroną konserwatorską i projekt podlegał uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Copyright © 2019 GDA Architekci. Wszelkie prawa zastrzeżone. WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW Z TEJ STRONY BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE. Created by Sawart Studio.