loader image

Budynki wielorodzinne i osiedla

Projektujemy budynki wielorodzinne oraz osiedla, a także poddajemy gruntownym przebudowom i rozbudowom istniejące obiekty. Za każdym razem staramy się kreować przestrzeń do życia, w której sami chcielibyśmy funkcjonować dlatego nasze projekty łączą funkcjonalność, estetykę i proste formy.

Budynki wielorodzinne i osiedla

Projektujemy budynki wielorodzinne oraz osiedla, a także poddajemy gruntownym przebudowom i rozbudowom istniejące obiekty. Za każdym razem staramy się kreować przestrzeń do życia, w której sami chcielibyśmy funkcjonować dlatego nasze projekty łączą funkcjonalność, estetykę i proste formy.

Zakres i etapy dokumentacji

Pracownia zapewnia kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach obsługując klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych.

Projekty zawierają się najczęściej w następujących fazach

 1. Analiz chłonności terenu, analiza urbanistyczna
 2. Ustalenie programu inwestycji
 3. Koncepcja architektoniczna lub koncepcja wnętrz
 4. Wizualizacje
 5. Administracja procedurami
  • formalności urzędowe, mapy, pozwolenia, wnioski, pomiary geodezyjne, badania gruntu itd.
 6. Projekt budowlany
  • zagospodarowanie, architektura, konstrukcja, instalacje, drogi
 7. Szczegółowa charakterystyka energetyczna wraz z propozycją rozwiązań energooszczędnych
 1. Uzgodnienia z rzeczoznawcami
 2. Kosztorysy i specyfikacje
 3. Projekt wykonawczy
  • zagospodarowanie, architektura, konstrukcja, instalacje, drogi
 4. Projekt wnętrz
  • architektura, instalacje
 5. Stylizacja wnętrza
  • dobór elementów ruchomych i dekoracyjnych
 6. Pomoc w doborze wykonawcy
 7. Nadzór autorski architekta na budowie

Współpracujemy ze specjalistami i renomowanymi pracowniami branżowymi w dziedzinach

Polecamy jedynie sprawdzonych wykonawców budynków i wnętrz
E

due diligence

E

projektanci zieleni

E

akustyka

E

mechanika konstrukcji

E

projekty drogowe

E

technologia zdrowia, technologia żywienia, technologia produkcji

E

instalacje sanitarne

E

geodezja

E

kosztorysowanie inwestycji

E

instalacje elektryczne

E

geologia

E

rzeczoznawcy: bhp, sanepid, ppoż.