loader image
Nowa Fregata
TYP ZABUDOWY: Wielorodzinna
LOKALIZACJA: Innowrocław
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:
ROK: 2019
ZESPÓŁ: GDA
Opracowanie projektowe dotyczyło terenu o szczególnej wartości historycznej z uwagi na istniejącą modernistyczna willę "Nina", bo taką nazwę nosił pierwotnie budynek przy ul. Daszyńskiego 6, która powstawała w latach 1933-1935. Od początku willa była własnością Komunalnej Kasy Oszczędności Inowrocławia, dopiero w latach 60-tych została przejęta przez przedsiębiorstwo -Polskie Linie Oceaniczne. Wtedy do istniejącego obiektu dobudowano i połączono łącznikiem drugi budynek i w ten sposób powstało słynne sanatrium " Fregata " Naszym celem było zachowanie historycznego charakteru zabudowy, w związku z czym projekt był na bieżąco konsultowany i uzgadaniany z Kujawsko- Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Efekt końcowy stanowi kameralny zespół zabudowy o detalu, skali i charakterze pasującym do historycznego otoczenia. Scrafitto wpisane do rejestru zabytków stało sie integralną częścią nowo projektowanego łącznika i swego rodzaju wizytówką inwestycji.