loader image
Green Office
TYP ZABUDOWY: Publiczna
LOKALIZACJA: Gdańsk
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 200 000 m2
ROK: 2020
ZESPÓŁ: GDA
Koncepcja zagospodarowania terenu pod funkcję biurową o łącznej pow. 200 000 m2. Warunkiem brzegowym było maksymalne wykorzsytanie parametrów działki oraz wplecenie terenów rekreacyjnych, zielonych. Całe założnie skupiało się wokół centralnej przestrzeni publicznej od której promieniście rozchodziły się kwartały zabudowy.