loader image
Renowacja Komisariatu Policji
TYP ZABUDOWY: Użyteczność publiczna
LOKALIZACJA: Zastrzeżona
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: Zastrzeżona
ROK: 2015
ZESPÓŁ: GDA
Wielobranżowa dokumentacja obejmująca remont Komisariatu Policji w Gdańsku Oliwie.</br> Projekt obejmował branżę elektryczną, teletechniczną, konstrukcyjną i architektoniczną.</br> Budynek leży w strefie objętej ochroną konserwatorską i projekt podlegał uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.