loader image
Retail
TYP ZABUDOWY: Retail
LOKALIZACJA: Zastrzeżona
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 3 500 m2
ROK: 2017
ZESPÓŁ: GDA
Koncepcja zespołu obiektów handlowych typu convinient store o pow. 3 500 m2. Myślą przewodnią było dostosowanie charakteru parku handlowego do najbliższego otoczenia, tak żeby stał się wizytówką jednej z głównych arterii w mieście.