loader image
Kamienica Stara Oliwa
TYP ZABUDOWY: Wielorodzinna
LOKALIZACJA: Gdańsk
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 850 m2
ROK: 2016
ZESPÓŁ: GDA
Projekt realizowany na obszarze układu urbanistycznego Starej Oliwy wpisanego do rejestru zabytków. Nowa zabudowa powstaje na miejscu parterowego budynku, który z racji fatalnego stanu technicznego został rozebrany. Jednym z uwarunkowań projektowych był obowiązek odtworzenia obrysu istniejącej zabudowy oraz wykorzystanie detalu w postaci kolumn i gzymsów. Projektowany obiekt o tradycyjnej bryle i oszczędnym detalu swoim charakterem wpisuje się w historyczny charakter najbliższego otoczenia przyczyniając się do podniesienia jakości przestrzeni miejskiej.